Spillbasert undervisning for unge voksne

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Bruk av dataspill i skolen handler ikke om å plassere elever foran en skjerm og satse på at det lærer dem noe. For at spillbasert læring skal føre til økt faglig forståelse, må opplæringen gjennomføres i godt organiserte rammer på et høyt faglig og strukturert nivå. IKT-huset leverer nå kurset «Spillbasert kvalifisering for unge voksne» til NAV Oslo på 6. året. Det er et fulltidskurs for ungdom mellom 18 og 29 år som ikke har fullført videregående skole. Spill er rammen og grunnstammen gjennom hele kurset og er en obligatorisk del på lik linje med den andre undervisningen.

Dette foredraget er for deg som

Målgruppen for foredraget er de som har interesse for ungdom, utenforskap, utdanning og oppfølging av ungdom i NAV systemet.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holderne

Vegard Osa Lie

Avdelingsleder i IKT-huset

Trude Jesting

Daglig leder hos IKT-huset