Spill som et verktøy i opplæring

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I dag opplever mange gaming som et hinder for jobb og utdanning. Men kan det heller representere en mulighet? Kan dataspill brukes til å hjelpe unge gamere i utenforskap? Sjur vil vise hvordan bruk av dataspill kan brukes som et verktøy i møte med sårbar ungdom. Du får se hvordan en spillbasert tilnærming kan øke læringsutbyttet og forebygge utenforskap.

Dette foredraget er for deg som

Ønsker å lære mer om hvordan dataspill kan være en ressurs for unge voksne.

Se opptak av foredraget her

Vi jobber med tekstingen, og oppdaterer videoen så fort den er klar.

Foredrags­holder

Sjur Hovi

Daglig leder Playwell