Mangfold i mai, digitalt utenforskap og universell utforming

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler praten om?

Sofaprat rundt digitalt utenforskap og Mangfold i mai, med litt ekstra fokus på universell utforming. Med Malin Rygg, lederen for uu-tilsynet, og Karina Ludwig, fagleder for universell utforming av IT i NAV.

Hvem passer arrangementet for?

Alle som interessert i digitalt utenforskap, rollen universell utforming spiller her. Og alle som er nysjerrig på å høre mer om bakgrunnen for Mangfold i mai.

Se opptak av praten her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holderne

Malin Rygg

Tilsynsdirektør

Karina Ludwig

Fagleder for inkluderende design og universell utforming i NAV IT