Digital inkludering og likeverdighet

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Digitalt utenforskap er ikke nødvendigvis knyttet til gruppetilhørighet, slik som mye tidligere forskning har vist. Digitalt utenforskap kan heller forstås som en rekke ulike barrierer brukere kan stå overfor når de møter digitale tjenester – barrierer knyttet til en hel rekke forhold som helse, sosiale utfordringer, digital kompetanse, tillit og språk, og kan i prinsippet gjelde hvem som helst. Én type barriere som er lite adressert i norsk forskning er det vi kan kalle kulturelle barrierer. På hvilken måte kan møtet med en digital tjeneste oppleves mindre likeverdig for personer med annen bakgrunn enn norsk majoritet?

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for alle som ønsker å utforske mer om digitalt utenforskap og innenforskap, særlig med tanke på offentlige tjenester. Foredraget er basert på forskningsresultater, men peker også på mange nye forskningsspørsmål om inkludering, likeverdighet og digital diskriminering

For spørsmål eller andre henvendelser kontakt Kari.Sand@Sintef.no

Se opptak av foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Kari Sand

Seniorforsker i SINTEF Digital