Sårbare livssituasjoner i møte med NAV Kontaktsenter

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV Kontaktsenter gjennomførte våren 2022 et innledende arbeid knyttet til hvordan vi møter brukere av NAV som er i sårbare livssituasjoner. Har disse brukergruppene en reell og god tilgjengelighet til vår og etatens tjenester? Vi vil fortelle om hvordan NAV Kontaktsenter jobber for å ivareta brukere i sårbare livssituasjoner, og ønsker innspill på hva vi kan gjøre for å bedre tilgjengeligheten.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er ansatt i NAV og ønsker å lære mer om NAV Kontaktsenter, og for deg som er interessert i hvordan vi jobber med tilgjengelighet i våre kanaler.

Se foredraget her

Foredrags­holderne

Maiken Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver i NAV Kontaktsenter

Sandra P. Breivik

Seniorrådgiver i avdeling service og læring i NAV Kontaktsenter