Psykologiske mekanismer bak diskriminering – og jussens håndtering av dem

  • Åpent for hele verden

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget får du en innføring i mekanismer i den menneskelige hjernen som kan føre til diskriminering. Du får også vite litt om ulike måter lovverket kan brukes for å håndtere disse mekanismene.

Dette foredraget er for deg som

  • Ønsker å forstå hvorfor diskriminering skjer
  • Jobber i Nav og ønsker å bli mer bevisst på hvordan du kan jobbe for likestilling og inkludering
  • Er generelt opptatt av hvordan jussen fungerer som verktøy mot diskriminering

Foredrags­holder

Lene Løvdal

Jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter / Egalia.