Pakkeboks, en mulighet for alle? – og hvordan vi kommer oss dit

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget skal du få vite mer om Posten sin satsning på tjenesten Pakkeboks. Hvordan digitale begrensinger påvirker kundene og hvordan Posten jobber med å tilrettelegge for en bred brukermasse. Hvordan blir Pakkeboks et supplement til våre betjente hentesteder, men samtidig kunne benyttes av flest mulig? Du skal også få være med på reisen fra at Pakkeboks var en pilot i Oslo og Stavanger til å bli en av Norges viktigste utleveringskanaler for pakker, og hva vi har tatt med av lærdom i de ulike fasene i prosjektet.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er interessert i og vil lære mer om mulighetene og utfordringene ulike brukergrupper møter i samhandling med en tjeneste som både har en digital og fysisk kundeflate.

Se foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden ved å trykke på lydikonet på menylinjen på den tolkede versjonen.

Foredrags­holder

Andreas Larsen Gjerdalen

Koordinator for Pakkeboks i Posten