Hva er inkluderende språk? Presentasjon av KS nye prinsipper for inkluderende språk

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler kurset om?

Inkluderende språk handler om å ta bevisste valg når vi skriver, og bruke et språk som bidrar til mer likestilling og mindre diskriminering. KS sin nye veileder for inkluderende språk inneholder sjekkpunkter og skrivetips for hvordan vi kan skrive tekster som viser respekt for at mennesker er ulike.

I dette foredraget vil Heidi Bunæs Eklund og Hege Berg Løkken fra NTB Arkitekst komme og fortelle mer om prinsippene, hvordan vi kan bruke språket som døråpner, og hva det egentlig er som gjør en tekst tilgjengelig. De vil også se nærmere på forholdet mellom klarspråk, lettlest, universell utforming og inkluderende språk.

Dette kurset er for deg som

Foredraget passer for alle som ønsker konkrete tips til hvordan vi kan skrive mer inkluderende tekster som respekterer mangfoldet.

Se opptak av foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holderne

Heidi Bunæs Eklund

Fagansvarlig for klarspråk i NTB Arkitekst

Hege Berg Løkken

kursholder og språkkonsulent i NTB Arkitekst