NRK og arbeidet med mangfold, tilgjengelighet og tilhørighet

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Mangfold og tilgjengelighet har i lang tid vært viktig for allmennkringkasteren. Mange i NRK har jobbet med dette, men det har vært behov for å en plan som sikrer felles retning og fart. Vi trenger strukturelle endringer i tillegg til enkelttiltak.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som ønsker inspirasjon til en mulig strukturering av mangfoldsarbeid, og motivasjon til å jobbe mer med mangfold og tilgjengelighet.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Siri Antonsen

Tilgjengelighetssjef og leder for mangfoldsprosjektet i NRK