Hvordan jobber vi i NAV med å tiltrekke, rekruttere og beholde mangfold?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV skal være en inkluderende arbeidsgiver, og jobbe for å forhindre diskriminering og fremme likestilling. Våre ledere skal anerkjenne ulikheter, samt rekruttere og sette sammen team der medarbeidere bringer med seg ulike erfaringer og kunnskap. Våre rekrutteringer skal fremme likestilling, mangfold og inkludering.

Dette foredraget er for deg som

Er interessert i NAV som arbeidsgiver og rekruttering i offentlig sektor.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holderne

Birthe Olsen

Seniorrådgiver HR i NAV

Aisha Mehdi

Seniorrådgiver HR i Arbeids- velferdsdirektoratet (NAV)