Hvordan jobber vi i NAV med å tiltrekke, rekruttere og beholde mangfold?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV skal være en inkluderende arbeidsgiver, og jobbe for å forhindre diskriminering og fremme likestilling. Våre ledere skal anerkjenne ulikheter, samt rekruttere og sette sammen team der medarbeidere bringer med seg ulike erfaringer og kunnskap. Våre rekrutteringer skal fremme likestilling, mangfold og inkludering.

Dette foredraget er for deg som

Er interessert i NAV som arbeidsgiver og rekruttering i offentlig sektor.

Hvordan koble seg på Zoom-nettmøte:

Åpne Zoom på maskinen din – klikk på lenken til zoom-møtet satt opp for Mangfold i mai. Om du får beskjed om å bruke møte-ID er den: 962 6571 7716

Husk at foredraget spilles inn, sørg derfor at mikrofonen din er mutet og at kameraet ditt er slått av dersom du ikke vil filmes. For å styre om du vil se mest av presentatør eller presentasjon kan du flytte på linjen mellom disse to for deg selv. Oppdater Zoom om du må det først.

Foredrags­holderne

Birthe Olsen

Seniorrådgiver HR i NAV

Aisha Mehdi

Seniorrådgiver HR i Arbeids- velferdsdirektoratet (NAV)