Kurs: Likestillingsplikten for offentlig sektor

  • Åpent for alle
  • Nettmøte

Hva handler kurset om?

I 2020 fikk offentlig sektor en forsterket likestillingsplikt. Ombudet har erfaring med at denne likestillingsplikten ikke er så kjent enda og ønsker med dette kurset å gi interesserte en innføring i hva plikten innebærer.

Den forsterkede likestillingsplikten er omtalt i likestillings- og diskrimineringslovens § 24. Plikten pålegger offentlig sektor å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering i hele sin virksomhet. I tillegg pålegger plikten offentlige myndigheter å rapportere om hvordan de jobber med likestilling i sin utadrettede virksomhet. Dette kommer i tillegg til aktivitets- og redegjørelsesplikten som offentlige myndigheter har som arbeidsgivere.

Bakgrunnen for plikten er å sørge for at offentlig sektor tar hensyn til mangfoldet i befolkningen, og skal være med på å sikre at befolkningen får likeverdige og tilrettelagte tjenester.

Dette kurset gir deg en innføring i likestillingsplikten for offentlig sektor og hvordan offentlig sektor kan jobbe for å oppfylle den.

Hvem passer kurset for?

Kurset er særlig relevant for deg som har et ansvar i å utforme offentlige tjenester, og avdelingsledere, tjenesteansvarlige og arbeidsgivere innen offentlig sektor. Kurset er åpent for alle, og du trenger ikke å registrere deg på forhånd.

Hvordan koble seg på Teams:

For å bli med på kurset trykker du på lenken under, da vil du få muligheten til enten å bli med på møtet via nettet eller laste ned skrivebordsprogrammet. Hvis du har Team-appen allerede, åpnes møtet automatisk.

Klikk her for å bli med på kurset

Kort om foredragsholdere

Christopher Gambert er seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet, der han har jobbet siden 2006. Han har likeverdige offentlige tjenester som spesialfelt og er fagansvarlig for ombudets oppfølging av offentlig myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt. Gambert er også fagressurs på spørsmål knyttet til etnisitet og religion/livssyn. Gambert er utdannet sosialantropolog og har tidligere erfaring som seniorrådgiver ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og rådgiver ved Senter mot etnisk diskriminering. Som ansatt ved ombudets veiledningsavdeling har Gambert mange års erfaring med å gi juridisk veiledning til enkeltindivider som har opplevd å bli utsatt for diskriminering, samt til virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for likestilling.

Viljar Eidsvik har flere års erfaring som kursholder på tema som berører likestillings-, inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid i kommunale virksomheter. Han har særlig kompetanse på spørsmål som handler om seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet og urfolk og nasjonale minoriteter. Han har tidligere jobbet med likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsmiljø gjennom Skeiv kunnskaps kvalitetsmerke Regnbuefyrtårn.

Foredrags­holderne

Christopher Gambert
Viljar Eidsvik