Intro til universell utforming av IKT

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

De fleste som jobber med web er klar over at våre tjenester skal være universelt utformet, men hva betyr det egentlig? I denne introduksjon til universell utforming (uu) av IKT skal vi snakke om vanlige myter og misforståelser om uu og hvem drar nytte av uu og hvordan. Vi skal også se på hva vi som jobber med produktutvikling kan gjøre for å sikre at løsningene vi lager fungerer for alle.

Hvem passer foredraget for?

Alle som jobber med IT.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Karina Ludwig

Fagleder for inkluderende design og universell utforming i NAV IT