Hvordan nå ut med informasjon til nyankomne flyktninger og innvandrere?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Som offentlig tjenesteyter har NAV ansvar for at informasjon og tjenester når ut til flest mulig. Med utgangspunkt i en nylig utarbeidet veileder, vil innlegget ha fokus på kommunikasjon med sluttbrukere som har begrensede norskkunnskaper og digitale ferdigheter og lite kontakt med det norske samfunnet. Veilederen skal virke bevisstgjørende og gi kunnskap, råd og tips og verktøy om hvordan tilpasse og tilgjengeliggjøre informasjon.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er offentlig ansatt, både ledere og medarbeidere, både for deg som jobber med kommunikasjon, beredskap, eller har brukermøter.

Se opptak av foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Katarina Heradstveit

Direktør for samfunnskontakt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)