Individuell tilrettelegging – en reell rettighet?

  • Åpent for hele verden

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget får du en innføring i reglene for individuell tilrettelegging med særlig fokus på hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker, arbeidgiver og Nav har. Du får også vite litt om utfordringer ved gjennomføringen av retten til individuell tilrettelegging, herunder Navs rolle.

Dette foredraget er for deg som:

  • Ønsker mer kunnskap om reglene om individuell tilrettelegging
  • Ønsker å få vite mer om hvordan regler og beslutningsprosesser rundt individuell tilrettelegging kan forbedres

Foredrags­holder

Lene Løvdal

Jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter / Egalia.