Individuell tilrettelegging – en reell rettighet?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget får du en innføring i reglene for individuell tilrettelegging med særlig fokus på hvilke rettigheter og plikter arbeidstaker, arbeidsgiver og Nav har. Du får også vite litt om utfordringer ved gjennomføringen av retten til individuell tilrettelegging, herunder Navs rolle.

Dette foredraget er for deg som:

  • Ønsker mer kunnskap om reglene om individuell tilrettelegging
  • Ønsker å få vite mer om hvordan regler og beslutningsprosesser rundt individuell tilrettelegging kan forbedres

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden ved å trykke på lydikonet på menylinjen på den tolkede versjonen.

Foredrags­holder

Lene Løvdal

Jurist med spesialisering i diskrimineringsrett og menneskerettigheter / Egalia.