Hva er universell utforming?

  • Åpent for hele verden

Hva handler kurset om?

Hva er egentlig universell utforming av IKT? Hva må NAV som offentlig etat forholde seg til, og hvem har ansvar i praksis? Karina Ludwig, fagleder for universell utforming i NAV IT, gir en kort innføring i temaet. Hun gir også innsyn i hvordan du kan sikre universell utforming i digital produktutvikling, og hvilke verktøy team i NAV har for dette.

Dette foredraget er for deg som

  • Har lyst til å få innsyn i hva universell utforming handler om.
  • Vil høre mer om verktøy for team i NAV for å sikre universell utforming.

Dette kurset blir del av NAVs kurskatalog

“Hva er universell utforming?” blir en del av UU-teamets kurskatalog. Vi kommer til å tilby kurset både regelmessig og på etterspørsel internt i NAV.

Foredrags­holder

Karina Ludwig

Kontorsjef og fagleder for inkluderende design og universell utforming i Designseksjonen i NAV IT