Åpen dag hos hjelpemiddelsentralene

  • Åpent for hele verden

Hva handler arrangementet om?

Mange hjelpemiddelsentraler inviterer til åpen dag. Tilbudet er først og fremst rettet mot NAV-ansatte på NAV-kontorene, men åpent for alle. Programmet, tidsrammen og om arrangementet er fysisk eller digitalt vil variere, så hør gjerne med din lokale hjelpemiddelsentral for nærmere informasjon om programmet denne dagen.

På hjelpemiddelsentralene finner dere kolleger som er gode samarbeidspartnere om arbeidsrettet oppfølging.

Noe av det vi jobber med er:

  • Synsvansker og øyesykdommer
  • Nedsatt hørsel, overfølsom for lyd eller tinnitus
  • Hukommelse, konsentrasjon, tidsforståelse, lese- og skrivevansker (dysleksi)
  • Nedsatte fysisk funksjon som for eksempel påvirker deres muligheter til å betjene normale dataløsninger
  • Andre funksjonstap

Dette foredraget er for deg som

  • jobber på NAV-kontor, spesielt med oppfølging av innbyggere