Nav Hjelpemiddelsentral – en samarbeidspartner

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Nav Hjelpemiddelsentral er et ressurs- kompetansesenter og finnes i hvert fylke. Nav Hjelpemiddelsentral har et tverrfaglig team som kan bidra i saker hvor det er behov for tilrettelegging på arbeidsplass eller studiet. Det kan gis råd og veiledning om tilrettelegging, bruk av tekniske hjelpemidler og andre tiltak som gjør det mulig å komme ut i arbeid eller ta høyere utdanning. Nav Hjelpemiddelsentral har i tillegg kompetanse på arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og hvordan arbeidstaker eller arbeidsgiver kan søke på hjelpemidler til bruk i arbeidslivet.

Dette foredraget er for deg som

  • Jobber med oppfølging av brukere uansett ytelse og bistandsbehov
  • Ønsker å lære mer om kompetansen som Nav Hjelpemiddelsentral har
  • Følger opp arbeidsgivere
  • Ønsker å lære mer om Nav Hjelpemiddelsentral

Se foredraget her

Foredrags­holder

Hilde Kristine Braadland-Eriksson

Seniorrådgiver arbeid og utdanning ved Nav Hjelpemiddelsentral Vest-Viken