Kurs: God rekruttering er likestilt rekruttering

  • Åpent for alle
  • Nettmøte

Hva handler kurset om?

Rekrutteringsprosesser er veien inn i det ordinære arbeidslivet. Rekrutteringsprosesser må være fri for diskriminering. En profesjonell rekruttering, som likebehandler ulike kandidater er en nødvendig men ikke tilstrekkelig forutsetning for et likestilt og mangfoldig arbeidsliv. Webinaret vil gi deg inspirasjon og hjelp til å lykkes med å rekruttere mer mangfoldig.
På webinaret vil du introduseres for en tre-trinns modell for ordinær rekruttering:

  1. Profesjonell rekruttering som likebehandler kandidater
  2. Se annerledeshet som en styrke
  3. Positiv særbehandling for underrepresenterte grupper.

Læringsmål for kurset:

  • Kjennskap til ulik elementer i ordinær rekruttering som gir diskrimineringsrisiko
  • Kjenne til ulike tiltak som begrenser og motvirker diskrimineringsrisiko
  • Kjennskap til ulike tiltak som fremmer likestilling og mangfold
  • Kjennskap til rammeverket for positiv særbehandling, når er det lov og når er det lurt

Hvem passer kurset for?

Kurset retter seg mot arbeidsgivere, HR-personell, tillitsvalgte og andre som er involvert i rekruttering og mangfold på arbeidsplassen. Kurset er åpent for alle, og du trenger ikke å registrere deg på forhånd.

Hvordan delta på kurs hos LDO:

Sjekk ut nettisden til LDO eller ta kontakt med de for lignede kurs. https://www.ldo.no/diskriminert/nyheiter-og-fag/arrangement/velkommen-til-ldo-kurs/

Foredrags­holder

Thomas Jahren

Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)