Inkluderende gaming arcade

  • Åpent for hele verden

Hva handler arrangementet om?

Gaming er for mange en sosial aktivitet med venner og familie. Dessverre kan terskelen for å spille være høy for personer med funksjonstap, fordi spillene ofte ikke er designet med tanke på inkludering.

Vi ønsker å vise hvordan gaming kan gjøres tilgjengelig for flere, spesielt de med funksjonstap. Vi jobber med hvilke spill vi skal ha med, og oppdaterer her :)

Dette arrangementet er for deg som

  • ønsker å se hvordan man kan spille hvis man bruker hjelpemidler
  • ønsker å prøve å spille med hjelpemidler og utstyr som simulerer funksjonstap