Hvordan vil vi ha Fremtidens Møteplasser i NAV?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler foredraget om?

Høsten 2021 arrangerte vi flere større kreative og ikke minst åpne idedugnader med brukere og medarbeidere i NAV. Sammen utforsket vi fremtidens møteplasser, idemyldret og jobbet sammen på kryss og tvers av landet. I foredraget forteller Camilla om hvordan vi har jobbet og deler innsikten vi kom fram til sammen.

Dette foredraget er for deg som

tenker at NAV bør ha noe å tilby i alle type brukermøter og som lurer på hva dette noe er?

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Camilla Dahl

Camilla er forretningsutvikler i Utviklingsseksjonen i Arbeids- og tjenesteavdelingen i direktoratet.