Flyktningers møte med NAV - kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

OsloMet/NIBR-rapporten Flyktningers møte med NAV - kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst undersøker hvordan NAVs kommunikasjonskanaler fungerer for innbyggere med fluktbakgrunn. Særlig når NAVs dialog med innbyggerne i økende grad foregår digitalt. Klarer NAV å nå de som strever med å bruke de digitale kanalene godt nok? Forskerne har intervjuet innbyggerne som har erfaring med NAV, NAV-ansatte og personer eller instanser som hjelper til i denne dialogen når det blir behov for det.

Hvem passer dette foredraget for?

For alle de som er interessert i tjenesteyting som når alle og i hvordan digitale og analoge tjenester må utfyller hverandre for å sikre dette.

Se opptak av foredraget her

Se gjerne også hele lanseringsseminar (NAV-intern lenke.

Foredrags­holder

Tone Maia Liodden

Forsker ll på NIBR