Flyktningers møte med NAV - kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

OsloMet/NIBR-rapporten Flyktningers møte med NAV - kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst undersøker hvordan NAVs kommunikasjonskanaler fungerer for innbyggere med fluktbakgrunn. Særlig når NAVs dialog med innbyggerne i økende grad foregår digitalt. Klarer NAV å nå de som strever med å bruke de digitale kanalene godt nok? Forskerne har intervjuet innbyggerne som har erfaring med NAV, NAV-ansatte og personer eller instanser som hjelper til i denne dialogen når det blir behov for det.

Hvem passer dette foredraget for?

For alle de som er interessert i tjenesteyting som når alle og i hvordan digitale og analoge tjenester må utfyller hverandre for å sikre dette.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Er du NAV-ansatt kan du se opptaket av hele lanseringsseminaret på vårt intranett: (NAV-intern lenke.

Foredrags­holder

Tone Maia Liodden

Forsker ll på NIBR