Empatilunsj

  • Åpent for alle
  • Fysisk arrangement
  • Krever påmelding

Hva handler lunsjen om?

Fokus: Gå fra en vag idé om hva universell utforming (UU) er, til en varig innsikt i hva funksjonstap og UU innebærer i praksis.

Målet er å fjerne usikkerhet om hva UU innebærer; og å lære om funksjonsgap.

  • Oversikt over vanlige funksjonstap & hjelpemidler.
  • Innblikk i å leve med en funksjonsnedsettelse.
  • Oversikt over ulike brukergrupper å ta hensyn til.
  • Empatilunsj; NB: på egen regning – og eget ansvar!

Lunsjen er for deg som ønsker å

  • Bygge opp bevissthet og kompetanse om UU.
  • Lage løsninger og systemer som passer alle brukere.
  • Få en dypere forståelse for brukeres liv og behov.

Registrering

Som NAV-ansatt / konsulent i NAV kan du melde deg på lunsjen. Påmeldingsfrist er 8. mai kl. 09.00.

Er du ikke ansatt i NAV og ønsker å delta - kan du sende e-post til david.hole@nav.no innen onsdag 8.mai kl 09.00. Er det fortsatt plass får du e-post innkalling. Lunsj for eksterne koster ca 100,-

Maksimalt antall deltakere er 23.

Opptak

Dette er en fysisk workshop som ikke blir tatt opp.

Foredrags­holder

David Hole

Spesialist i universell utforming av IKT i NAV IT