Forskning på ekskludering i arbeidslivet

  • Åpent for alle
  • Nettmøte

Hva handler foredraget om?

Hvilke barrierer opplever personer med funksjonsnedsettelser knyttet til teknologi i arbeidslivet? Er det spesielle forhold ved teknologien som har betydning for ekskludering eller inkludering? Hvor komplisert er det å tilrettelegge for personer med funksjonsnedsettelse, f.eks. blinde og svaksynte, og hvor går grensen mellom individuell tilrettelegging og universell utforming av det digitale? Hvilken betydning har teknologikompetanse? Hvordan kan teknologi bidra til å redusere ekskludering og gjøre arbeidsplassen mer tilgjengelig og inkluderende for personer med funksjonsnedsettelser?

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for alle som er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, arbeidsgivere, arbeidstakere, politikere, ansatte i forvaltning, forskere og de som er nysgjerrig på teknologiens betydning for arbeidsdeltakelse.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden trykker du på lydikonet på menylinjen i den tolkede versjonen.

Foredrags­holder

Kristin S. Fuglerud

Sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.