Hvem har mest nytte av den digitale stat?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Digital teknologi påvirker nærmest alle deler av velferdsstaten. Er det mulig i denne transformasjonen å tilby like god velferd til alle? Hva er egentlig den nytten brukerne får av en digital velferdsstat og hvorfor er noen brukere forhindret fra å ta del i denne nytten? Dette foredraget drar for ulike teorier om offentlig forvalting for å si noe om hvordan NAV og andre offentlige etater kan sørge for at brukerne får mest mulig utbytte når staten digitaliserer

Dette foredraget er for deg som

Dette foredraget er for deg ønsker å lete etter smertepunktene i kombinasjonen av velferdspolitikk og offentlig digitalisering.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Karl Kristian Larsson

Forsker ved OsloMet