Digitalt utenforskap

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Hvordan kan vi redusere digitalt utenforskap? Vi har ulike forutsetninger for digital deltakelse og det kan påvirke om og hvordan vi bruker digitale tjenester. Vil enda mer universelt utformede tjenester bidra til økt inkludering? Kan man motivere personer til å bli digitale? Vil god opplæring avhjelpe utfordringene? Hvordan kan man i så fall nå de som trenger opplæring, og hvem skal tilby den? Hva med digitale fullmaktsløsninger?

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for alle som er interessert i utforming av gode innbyggertjenester, digital deltakelse og demokrati. Det passer også for de som er opptatt av hvordan møte demografiske endringer som medfører flere eldre, flere personer med funksjonsnedsettelser og flere med kroniske sykdommer.

Se opptak av foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Kristin S. Fuglerud

Sjefsforsker og fagansvarlig for digital inkludering ved forskningsinstituttet Norsk Regnesentral og førsteamanuensis II ved Senter for helse og teknologi ved Universitetet i Sørøst-Norge.