Digitalt utenforskap i NAV

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Som ansatt i NAV møter vi innbyggere som har svært ulike forutsetninger for å håndtere dagens krav til digital kompetanse. Det er mange som ikke forstår hvordan velferdssystemet vårt er bygget opp, og de har få forutsetninger for å kunne forstå vår rolle. Flere ganger må vi forklare våre brukere at systemet vårt, i stor grad, er bygget opp rundt tillit, men at vi også har en portvokterrolle som gjør at vi både skal hjelpe, men også utføre en viss grad av kontroll. Vi må ansvarliggjøre samtidig som vi skal bistå. Kravene til digital kompetanse er ikke bare fra NAV alene, men også fra andre institusjoner. De vi hjelper får tillit til oss, og det gjør at de kommer til oss for hjelp til andre digitale utfordringer som de møter. Vi blir for noen det digitale sikkerhetsnettet. Dette er oppgaver som ikke ligger til våre primær oppgaver, men som vi gjør for å hjelpe, og som også kan utfordre vår digitale kompetanse. Foredraget vil ta for seg historier fra en NAV ansatts opplevelse av møte med noen av våre brukere som trenger hjelp med digitale utfordringer.

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for alle som er interessert i hvilke utfordringer ansatte i NAV møter når de jobber med innbyggere med varierende digital kompetanse.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden trykker du på lydikonet på menylinjen på den tolkende versjonen.

Foredrags­holder

Charlotte Reikrås-Jacobsen

Avdelingsleder ved NAV Nordstrand / Oslo