Digitalisering og inkluderende arbeidsliv

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I 2022 ble det påbegynt et arbeid med en norsk standard som stiller krav til digitalisering og inkluderende arbeidsliv gjennom universell utforming. Standarden omfatter krav til blant annet digitaliserte arbeidsverktøy slik at de fungerer sammen med personlige hjelpemidler som skjermlesere, støttefunksjoner overfor ansatte og andre tjenester. Bakgrunn for prosjektet er en internasjonal standard ISO 25550 om krav inkludering av eldre i arbeidslivet. Prosjektet er finansiert av Kulturdepartementet. Komiteen som utarbeider standarden er ledet av NAV med deltakere fra interesseorganisasjonene, offentlig forvaltning, næringsliv og andre. Standarden vil bli publisert i 2024.

Dette foredraget er for deg som

Foredraget passer for alle som ønsker å bli mer bevisst på digitalisering i arbeidslivet og å oppnå bedre inkludering for arbeidstakere.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holderne

Rudolph Brynn

Ekspert universell utforming i Norsk helsenett (NHN)

Ina Tsvetkova

Spesialist i universell utforming hos NAV