Hvordan kan vi sikre at flest mulig kan ta i bruk våre digitale tjenester?

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV Bjerke og NAV Stovner har sett behov for å ta tak i utfordringene knyttet til digitalt utenforskap, og samarbeider om prosjektet ‘Digitale ferdigheter’. Prosjektet er finansiert av Områdesatsningene i Oslo, Delprogram sysselsetting.

I dette foredraget vil vi fortelle mer om hvilke innsikter prosjektet har fått og hvilke løsninger har vi utforsket for å imøtekomme de utfordringene brukerne støter på?

Dette foredraget er for deg som

Dette foredraget er for deg som følger opp og veileder brukere som ikke klarer å benytte seg av de offentlige digitale tjenestene.

Se opptak av foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden ved å trykke på lydikonet på menylinjen på den tolkede versjonen.

Foredrags­holderne

Gudrun Totland Raddatz

Prosjektleder NAV Bjerke og NAV Stovner

Moa Alexandra Engelbrektsson

Prosjektmedarbeider på NAV Bjerke