Når postkassa nedi veien er erstattet av en app

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Hvilke utfordringer oppstår når stadig mer av kommunikasjonen med det offentlige og bedrifter foregår digitalt? I dette foredraget får du høre om hva som er de største utfordringene med digital post for personer som sliter med å bruke digitale tjenester. På hvilken måte forsterker digital post med Digipost digitalt utenforskap, og på hvilken måte kan Digipost bidra til å tette gapet mellom de som er digitalt innenfor og de som digitalt utenfor? Hva er det viktig at avsendere av digital post er oppmerksomme på når de kommuniserer med sine kunder eller brukere?

Hvem passer foredraget for?

Foredraget passer for deg som er interessert i hva som er de største utfordringene og mulighetene med digital post, med tanke på digitalt utenforskap. Foredraget passer også for deg som ønsker mer informasjon om hvordan din virksomhet kan bruke digital post på en måte som bidrar til å redusere digitalt utenforskap.

Se foredraget

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.

Foredrags­holder

Hege Langlo

Produkteier for Digipost i Posten