(Digital) inkludering. Ta vare på de som er utafor

  • Åpent for hele verden

Hva handler det her om?

Digitale produkter og tjenester har infiltrert de fleste arenaer. Digitaliseringen bidrar uten tvil til effektivisering, underholdning og sosialisering for de aller fleste. Men hvordan påvirker det de som av ulike årsaker står utenfor det digitale fellesskapet?

I Norge har vi en stor andel sterke og middels sterke digitale brukere, og bare en liten andel svake brukere. Men hva betyr det i praksis? Er det riktig å digitalisere for alle?

Dette er en historie om noen av de som strever mest med å delta digitalt.

Hør hvordan det gikk da Anne (82) skulle delta på digital generalforsamling, hvorfor selvbetjent søknad ikke er det Gjermund ønsker seg aller mest for de som bor i kommunens boliger og hvilke tilbakemeldinger Lovise får på den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp.

Dette foredraget er for deg som

Foredrags­holderne

Ina Aschim

UX-designer og medeier i Kantega

Lovise Justad

Produkteier for selvbetjeningsløsninger for økonomisk sosialhjelp i NAV