Digital inkludering i Halden

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I dette foredraget presenteres to prosjekter som har som mål å skape en trygg digital hverdag for alle innbyggere. Det ene prosjektet er et samskapingsprosjekt der både ansatte i kommunen og innbyggere jobber sammen om å redusere digitalt utenforskap. Det andre prosjektet er et samhandlingsprosjekt mellom kommunene Halden, Rakkestad, Indre Østfold og Asker hvor formålet er å dele erfaringene vi har i våre kommuner og komme frem til en beste praksis for digital inkludering av innbyggere.

Hve passer foredraget for?

Ansatte og frivillige i kommuner som jobber med eller vil jobbe med digital inkludering av innbyggere.

Se opptak av foredraget her

Foredrags­holder

Sven Lilleheier

Biblioteksjef Halden kommune