Automatisert testing av universell utforming

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

I NAV ruller vi ut ny kode til produksjon 1600 ganger i uken. For å klare å sikre at det vi lager fungerer for alle, så må vi bruke tiden mest mulig effektivt. Et ledd i det arbeidet er å automatisere den testingen vi kan. I dette foredraget vil jeg gå gjennom automatisert testing av universell utforming på flere nivåer, hvordan du best kan utnytte de testrammeverkene du (forhåpentligvis) allerede bruker og hva automatisert uu-testing kan hjelpe deg med, samt hva den ikke kan hjelpe deg med.

Hvem passer foredraget for?

For deg som ønsker å teste uu-kravene effektivt.

Videosendingen starter kl. 10:30.

Foredrags­holder

Vegard Haugstvedt

Utvikler og uu-spesialist i NAV