Digital tilrettelegging av arbeidsplassen for en synshemmet person

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Gjennom to konkrete caser skal vi beskrive hvordan vi løser tilretteleggingsbehov for synshemmet med installasjon av hjelpemidler-programmer på arbeidsgiver IT Platform. Vi skal også si noe ord om barriere eller utfordringer som vi eller våre leverandører kan møte.

Hvem passer foredraget for?

Dette er for deg som er arbeidsgiver eller som er veileder for synshemmede i en prosess for å skaffe eller beholde arbeid.

Se foredraget her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet samme sted.


Du kan velge å slå av/på lyden ved å trykke på lydikonet på menylinjen på den tolkede versjonen.

Foredrags­holderne

Jo Sirech

Rådgiver, Hjelpemiddelsentralen Oslo

Ove Østerby

Rådgiver IKT, Hjelpemiddelsentralen Oslo