Åpning av Mangfold i mai

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler arrangementet om?

Hvem er de unge NAV møter, hva er utfordringene og mulighetene, hvordan jobber NAV med ungdomsgarantien, og hvordan henger det sammen med universell utforming av IKT?

Bli med i en samtale mellom NAV ung, Hjelpemiddelområdet, uu-tilsynet og fagmiljøet for universell utforming av IKT i NAV.

Videosendingen starter 13. mai kl. 9:00.

Foredrags­holderne

Espen Rørvik Tjøstolvsen

Seksjonsleder for seksjon for data hos Tilsynet for universell utforming av IKT (uu-tilsynet)

Laila Hove

Leder av Team NAV Ung, Arbeids- og tjenesteavdeling, NAV

Hilde Kristine Braadland

Seniorrådgiver hos NAV Hjelpemiddelsentralen Vest-Viken

Karina Ludwig

Fagleder for inkluderende design og universell utforming i NAV IT