Åpning av uken rundt likeverdig tilgang til arbeid

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Lars Kolberg er statsviter fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra likestillingsapparatet og er nå fungerende avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Under åpningen av mangfold i mai’s uke rundt likeverdig tilgang til arbeid skal han trekke linjene fra de store samfunnsspørsmålene ned til likestillingsarbeidet i norske virksomheter.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er interessert i spørmål rundt likestilling på arbeidsplassen.

Hvordan koble seg på Zoom-nettmøte:

Åpne Zoom på maskinen din – klikk på lenken til zoom-møtet satt opp for Mangfold i mai. Om du får beskjed om å bruke møte-ID er den: 962 6571 7716

Husk at foredraget spilles inn, sørg derfor at mikrofonen din er mutet og at kameraet ditt er slått av dersom du ikke vil filmes. For å styre om du vil se mest av presentatør eller presentasjon kan du flytte på linjen mellom disse to for deg selv. Oppdater Zoom om du må det først.

Foredrags­holder

Lars Kolberg

Fungerende avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet