Åpning av uken rundt likeverdig tilgang til arbeid

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement

Hva handler foredraget om?

Lars Kolberg er statsviter fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra likestillingsapparatet og er nå fungerende avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet. Under åpningen av mangfold i mai’s uke rundt likeverdig tilgang til arbeid skal han trekke linjene fra de store samfunnsspørsmålene ned til likestillingsarbeidet i norske virksomheter.

Hvem passer foredraget for?

Dette foredraget er for deg som er interessert i spørmål rundt likestilling på arbeidsplassen.

Foredrags­holder

Lars Kolberg

Fungerende avdelingsleder i Likestillings- og diskrimineringsombudet