UU i anskaffelser - workshop for bedre leverandøroppfølging

  • Åpent for hele verden

Hva handler det her om?

Universell utforming er et viktig krav i anskaffelser av IT-løsninger. Likevel kan det være vanskelig å sikre dette i praksis. Leverandørene står ikke ansvarlig for uu-feil i et tilsyn - så hvordan kan vi sikre en bedre leverandørinvolvering og -oppfølging i anskaffelser?

Målet med workshopen er å diskutere hvordan vi som offentlige aktører bør utforme kontrakter når det kommer til uu-krav, og hvilke insentiver eller sanksjoner vi kan eller burde bruke for å sikre at løsninger vi kjøper kan brukes av alle - uavhengig av funksjonsvariasjon.

Workshopen har et begrenset deltakertall, men vi skal dele resultater etter workshopen.

Dette er for deg som

  • jobber med anskaffelser i det offentlige.