Tekst til ikke-tekstlig innhold

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

Mange vet at grafikk skal ha en alternativ tekst. Men når er disse tekstene egentlig verdifulle? Når kan grafikk skjules for skjermleser? Når er det ordentlig vanskelig å lage alternativ tekst, og når tør vi ikke å beskrive bilder?

Hvem passer foredraget for?

Målgruppen for foredraget er alle som jobber med nettinnhold inkludert utviklere og designere.

Se opptaket her

Du kan velge å slå av/på tekstet versjon ved å trykke på “CC” på videospillerens menylinje. For å slå av/på lyden trykker du på lydikonet.

Foredrags­holder

Morten Tollefsen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.