Hjemme hos Aksel: universell utforming i NAVs designsystem og kokebok

  • Åpent for hele verden

Åpent hus og du er invitert!

Aksel er navnet på NAVs verktøykasse. På denne adressen bor blant annet designsystemet og god praksis-dokumentasjon. Aksels formål er å bistå de nesten 80 tverrfaglige produktteamene i å produsere nettløsninger som er konsistente og fungerer for alle som har rettighet til NAV sine tjenester.

I dette webinaret vil Sarah Brodwall og Kari Anne R. Andersen dele hvordan Team Aksel jobber med universell utforming.

Foredrags­holderne

Sarah Brodwall

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.

Kari Anne Reitan Andersen

Spesialist i universell utforming av nettsider hos NAV IKT.