Slik rigger vi NAV for å bli best på universell utforming

  • Åpent for alle
  • Nettmøte
  • Fysisk arrangement
  • Blir tatt opp

Hva handler foredraget om?

NAV har et av landets største IT-miljøer, med 80 tverrfaglige produktteam og over 800 ansatte. Samtidig jobber vi på velferdsstatens frontlinje, og det er derfor ekstra viktig at løsningene vi lager er universelt utformet. Da er vi avhengig av god kompetanse ute i teamene, men også av å skalere arbeidet som gjøres best mulig. UU-teamet i NAV jobber med opplæring, veiledning og oppfølging av universell utforming. Aksel bygger verktøykassen aksel.nav.no, med “God praksis”, ferdige komponenter, mønster og maler. Sammen bidrar disse to teamene til å skape fart og flyt for produktteamene og sørge for at løsningene som borgerne møter fungerer for flest mulig. I denne presentasjonen vil du få lære mer om hvordan vi jobber strukturert med å løfte universell utforming i NAV.

Hvem passer foredraget for?

For deg som er interessert i hvordan du kan skalere uu-arbeid i en stor organisasjon.

Videosendingen starter kl. 9:10.

Foredrags­holder

Vegard Haugstvedt

Utvikler og uu-spesialist i NAV